За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Проекти

Проект 1

Описание Изграждане на офис сграда с цел продажба и/или отдаване под наем

Вид сграда

Офис сграда клас А

Местоположение

София, бул. “Тодор Александров”

Площ на парцела

1100 кв. м.

Разгъната застроена площ (прогнозна)

7 500 кв. м.

Приблизителна стойност на проекта

12 200 000 лв. (6 224 000 евро)

Срок за реализация на проекта

17 месеца

Оценка на разходите

Разходите включват покупна цена на парцела, строителни разходи, непредвидени разходи и разноски по строителен надзор

Срокове за осъществяване на проекта

Дейност

Срок

Получено строително разрешение

2010 г.

Начало на строителни работи

2013 г.

Краен срок на строителните работи

2015 г.

 

 

Инвестиционен вариант за експлоатация на обекта

Проект 1

кв.м.

стойност в евро на кв.м.

обща стойност в евро

Инвестиция:

7500 829.87

6 224 000

земя

    2 199 000

архитектурен проект, управление и извънредни разходи

   

150 000

строителство офиси / гаражи

6500 / 1000

550 / 300

3 875 000 

Средна месечна цена на отдаване под наем

6 500 

15

97 500

Очакван годишен приход при 75% запълняемост

6 500

180

877 500

Период на обратно изкупуване (години)

7.1

Доход на база инвестиция

14.1 .%