За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Новини

Пазар на недвижими имоти

Пазарът на недвижими имоти в България е един от най-динамично развиващите се сектори в икономиката. Показателен за инвестиционната активност и възходящото движение на цените на имотите е Пазарния индекс за недвижими имоти REMI;

За периода 2002 – 2006 година се наблюдава кумулативно нарастване на Пазарният индекс REMI с приблизително 97%.

Жилища

През 2006 г. пазарът на жилища продължава да бъде най-динамичният сегмент на пазара на недвижими имоти, което се дължи както на подобряващото се общо икономическо състояние в страната и нарастващите доходи на населението, така и на засиления интерес от страна на чуждестранни инвеститори. От голямо значение, също така е и присъединяването на България към ЕС и очакванията за увеличение на цените на недвижимите имоти в страната. Наблюдава се засилен интерес и търсене на луксозни жилища и имоти в престижните райони на столицата. Средните цени на имоти от висок клас в момента са между 2 700 евро./кв.м. и 3 000 евро/кв.м.;

Офиси

През 2006 г. съществено се повиши търсенето на първокласни, качествени и отговарящи на съвременните изисквания офис сгради и площи. Основна причина за това е навлизането на големи мултинационални компании, развиващи бизнес в България. Понастоящем при този сегмент на пазара се наблюдава недостиг на предлагане и притежава голям потенциал за развитие;

Цени на офис площи в София

Вид офис площи Евро на кв. метър
Клас А 1400 - 1800
Клас B 800 - 1200
Клас C 650 - 800

Наеми на офис площи в София

Вид офис площи Евро на кв. метър
Клас А 15 - 18
Клас B 9 - 12
Клас C 5 - 7

Доходност

Към момента доходността на пазара на офис площи е между 9.5% и 11%, като в периода 2004 – 2006 година доходността е намаляла с 1.5 – 2%. Въпреки намалението,средната доходност остава висока в сравнение със столиците на останалите страни в ЕС и това е една от причините да се прогнозира, че пазара на офис площи ще продължи да привлича все повече инвеститори.