За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Новини

Макроикономическа рамка

За периода 2005 – 2008 г. прогнозният растеж на БВП е около 5.5% годишно, което отразява положителното икономическо развитие, дължащо се на високия ръст на инвестициите и нарастване на износа. България запазва едно от най-високите нива на икономически растеж сред страните членки на ЕС.