За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Новини

Пазар на АДСИЦ

През 2006 г. се отбеляза изключителен интерес към акциите на АДСИЦ, свързан както с данъчните облекчения, с които се ползват тези дружества, така и с увеличаването на инвестиционните възможности на инвеститорите за диверсификация на финансовите инструменти. Към 30.12.2006 г. на пазара на недвижими имоти и земеделска земя са регистрирани 40 публични АДСИЦ със собствен капитал възлизащ на 453 млн. лв. и притежаващи активи в размер на около 639 млн. лв. За първото тримесечие на 2007 г. пазарната капитализация на акциите им достига 625 млн. лв., което представлява около 3.43% от общата капитализация на фондовия пазар в България;