За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

Мисия и визия

Стратегически цели

  • Участие в ранен етап на проектиране и осигуряване на условия за осъществяване на инвестиционните цели, свързани с организацията и координацията на проектната дейност;

  • Пълен качествен и финансов контрол през целия проектен период до завършване на проекта;

  • Мениджърско решение за продажба на завършения проект, или евентуалната целесъобразност за експлоатация в по-дългосрочен план след задълбочен експертен анализ на пазара;

  • Осигуряване и подготовка на последващи проекти, като предпоставка за бъдещо развитие на дейността на “Ексклузив пропърти” АДСИЦ и постигане на устойчивост и доверие сред акционерите на дружеството;