За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

За нас

Управление

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, избрани от Общо събрание на акционерите на 18 април 2023 г., с мандат от 5 години

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ се представлява от Изпълнителният директор Татяна Гунева и Председателя на Съвета на директорите Емил Борисов.